Donald Milokanović u problemima, ali i u cilju 2. treninga.