INFO DRIVERS

PRIJAVE VOZAČA

Prijave za ovo natjecanje podnose se na odgovarajućem obrascu u skladu s ovim Pravilnikom na adresu:

Auto klub “BUZET” Buzet
p.p. 40, Korenika 27
52420 Buzet, Hrvatska
Telefon. +385 99 662 16 44
Telefaks. +385 52 66 35 12
E-mail: akbuzet@buzetski-dani.com
E:mail: info@buzetski-dani.com

Osobe koje mogu službeno primati i davati sva potrebna obavještenja u svezi s natjecanjem jesu:

Branko Bašić
GSM +385 91 21 91 044
E-mail: branko.basic7@gmail.com

Marinko Krbavčić
Tel. +385 52 60 22 84
GSM +385 98 26 05 28
E-mail: marinko.krbavcic@ivb.hr

Sanjin Paro
GSM +385 91 20 17 440
E-mail: sanjin@data-biro.hr

ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA JE SRIJEDA 5. RUJNA 2018. U 24 SATA.

PRIJAVNI LIST – DOC

PRIJAVNI LIST – PDF

Download (PDF, 631KB)

Download (PDF, 4.63MB)

Download (PDF, 4.45MB)

Download (PDF, 4.62MB)

Download (PDF, 4.62MB)

Download (PDF, 4.52MB)