MSA seminar Buzet 21.-22. lipnja 2014.

Trening za suce klupskog, nacionalnog i specijalističkog ranga koji će biti održan u Buzetu:

21-22. lipnja 2014

Hotel Fontana, Trg Fontana 1, 52420 Buzet

prema slijedećem rasporedu: (na ovaj trening dobrodošli su i suci S ranga, ali nisu obvezni)

21. lipnja 2014, od 09:00 do 18:00 sati – suci klupskog i nacionalnog ranga

22. lipnja 2014, od 09:00 do 17:00 sati – suci specijalističkog ranga

© 2014 BUZETSKI DANI || Design by: PRIZMA DESIGN d.o.o.