PRIZE GIVING / PRIGLAŠENJE MAS / šator Mašimova škuja 20:15