I dok čekamo LISTU PRIJAVA , ovo su zemlje (10) iz kojih nam ove godine pristižu vozači: Hrvatska, Češka, Crna Gora, Kosovo, Slovenija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Njemačka, Francuska, Italija.

I dok čekamo LISTU PRIJAVA , ovo su zemlje (10) iz kojih nam ove godine pristižu vozači: Hrvatska, Češka, Crna Gora, Kosovo, Slovenija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Njemačka, Francuska, Italija.

I dok čekamo LISTU PRIJAVA , ovo su zemlje (10) iz kojih nam ove godine pristižu vozači: Hrvatska, Češka, Crna Gora, Kosovo, Slovenija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Njemačka, Francuska, Italija.

Objavljuje Buzetski daniPonedjeljak, 14. rujna 2020.